Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych. Do Domu przyjmuje się na pobyt stały lub okresowy. Dom funkcjonuje i działa zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Do Domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie, złożonego we właściwym ośrodku pomocy społecznej oraz  rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej.

W Domu panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu podopiecznych. Pobyt tutaj wspomaga wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowanie dzieci do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie, także prowadzona jest  rehabilitacja lecznicza.

DPS zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych mieszkańców:

 • wyżywienie, utrzymanie czystości, odzież, obuwie oraz inne potrzeby mieszkańców,
 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów.

Ponadto oferuje:

 • rehabilitację medyczną
 • pomoc psychologiczną, logopedyczną
 • zajęcia terapeutyczne i edukacyjne.

Z dziećmi pracuje zespół opiekuńczo - terapeutyczny i medyczno-rehabilitacyjny:

 • lekarz ( pediatra, neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej)
 • rehabilitant
 • pielęgniarki
 • opiekunki
 • terapeuta zajęciowy
 • logopeda
 • psycholog
 • duszpasterz
 • pracownik socjalny
 • pedagog specjalny.

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych wg wskazań lekarza, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, stanu zdrowia i rodzaju schorzenia, wykonywanych pod okiem rehabilitantów, odpowiednich specjalizacji. Mieszkańcy Domu są w stałym kontakcie z psychologiem i logopedą, którzy dokonują diagnoz, udzielają porad i prowadzą terapię specjalistyczną.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

 • rozwijanie zainteresowań kulturalnych,
 • nabywanie samodzielności w życiu codziennym
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania norm społecznych

Założenia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są poprzez wprowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą, udział w życiu społecznym w formie organizowanych tu spotkań integracyjnych.

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej złożonego w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego   przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, który to ośrodek wydaję decyzję kierującą do danego Domu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.