O szkole

Oferta edukacyjna przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w gimnazjum trwa nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 lat.

W gimnazjum  treści nauczania realizowane są w ramach:

 • funkcjonowania w środowisku
 • techniki
 • plastyki
 • muzyki z rytmiką
 • wychowania fizycznego 
 • religii 

Każdy  z uczniów realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany przez zespół specjalistów.

W gimnazjum uczniowie doskonalą umiejętność czytania, pisania i liczenia oraz przyswajają wiadomości o przyrodzie, życiu społecznym, kulturze oraz dziejach kraju i świata. Przygotowują się do życia społecznego, a także rozwijają uzdolnienia i zainteresowania poprzez zajęcia sportowe, muzyczne i plastyczne.

Uczniowie objęci są licznymi, wspomagającymi ich rozwój, specjalistycznymi zajęciami:

 • zajęcia z logopedą
 • zajęcia z neurologopedą
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z tyflopedagogiem
 • zajęcia z rehabilitantem

Dzieci korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Ważnym elementem w pracy edukacyjno - terapeutycznej jest stały kontakt z naturą i ruch na świeżym powietrzu. Dzieci w naszej szkole mają do dyspozycji:

                   - boisko do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej

                   - siłownię zewnętrzną

                   - plac zabaw

                   - ogród warzywny i sad owocowy

                   -  grill ogrodowy z zapleczem do wypoczynku

                   -  krużganki (miejsce imprez plenerowych)

                   - ogród terapeutyczny

 

Przygotowujemy młodzież do sakramentu Bierzmowania.

Wszystkie powyższe działania mają na celu wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości w przygotowaniu go do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczniowie do poszczególnych klas przyjmowani są na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

PO UKOŃCZENIU GIMNAZJUM UCZNIOWIE MOGĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY MIESZCZĄCEJ SIĘ W NASZYM OŚRODKU. 

Aktualności

Dzień Dziecka 2020

Dzień Dziecka 2020

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam dużo zdrowia, wiele radości i pogody ducha

Czytaj więcej

Galeria

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.